Hvem er Svendborg Seniorscene:

Svendborg seniorscene er en underafdeling af Svendborg Fritidsteater, og blev stiftet i januar 2011. Svendborg fritidsteater, som har eksisteret i 42 år, blev stiftet af en flok teaterglade mennesker, som ønsker at gøre fritiden, spændende og indholdsrig for en samling børn og voksne.

Svendborg seniorscene blev skabt for at ældre (50+), med teater og skaberglæde i behold kunne have deres egen ”scene”, samt et sted at have social omgang med ligesindede.

Vi har i gennem de sidste 8 år, haft fast mødetid 6 søndage fordelt over januar, februar, marts og april måned. Mødested har været spejlsalen i borgerforeningen og Færgegården i Svendborg.

I alle årene har seniorscenen været drevet af frivillige, og det økonomiske grundlag har været via fondsstøtte, samt opstartsbeløb fra Svendborg kommune.

Seniorscenen er en utrolig givtig platform, som vist ikke findes andre steder i landet, og giver ældre mulighed for at udtrykke sig på scenen. Den har givet mulighed for at imødegå ensomhed ved at styrke selvtilliden og selv været, i den sene alder.

Vi har i årenes løb haft skuespillere/scenekunstnere som Flemming Jensen, Jan Schou, Jytte Abildstrøm til at give inspirerende foredrag. Ligesom vi har haft professionelle skuespillere til at tilrettelægge workshops for os. Derudover har vores egen lokale Marianne Kjær, som uden beregning har stået for meget af undervisningen, og som har gjort sit til, at vi dag står som en halvprofessionel scene, med noget på hjertet.

SeniorScenens vision:

Vi vil med en blanding af undervisning og forestillinger, medvirke til at foreningens medlemmer får mulighed for at udvikle sig, inden for teatres verden. Det kan være som skuespiller, sanger, researcher eller bag scenen. Vi er en levende teatergruppe, som dels gennem frivillige, og dels gennem betalte undervisere, har haft mulighed for at dygtiggøre gøre os inden for skuespillets svære fag, samt glæden ved korsang.

Vi er en helt igennem frivillig forening, med et kontingent på 200,00 kr. pr år, som giver et lille tilskud til vores aktiviteter. Det er vores ambition at lave vores egen forestilling hvert andet år. Sidste forestilling var i 2018, på Hvidkilde. Næste forestilling bliver formodentlig i 2020. En teaterkoncert om Tåsingboen Søren Lolk. Med Marianne Kjær som manuskriptforfatter og instruktør, og Per Thrane Jensen som researcher.

Ingen ting er gratis, og vi søger derfor fonde, for at kunne opretholde vores ambitionsniveau. Vi har et fint samarbejde med Dats, som har givet os feed back på vores arbejde, og har støttet os økonomisk. Ud over det rent faglige, ønsker vi også at være en social forening, hvor der er plads til alle os teaterglade mennesker, et godt grin, og et dejligt fællesskab omkring vores interesse for teatret, og det at stå på en scene.

Vi har generalforsamling en gang om året, hvor også fremtidens visioner bliver drøftet. Vi har på tiden 17 medlemmer.

Intet af ovenstående ville kunne lade sig gøre uden alle os frivillige, samt tilskud fra fonde. Hvilket vi satser på, stadig vil kunne lade sig gøre.

Copyright 2019 - Svendborg FritidsTeater